RADA RODZICÓW

 

RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodnicząca:  p. Monika Urban

Sekretarz:        p. Iwona Trepkowska

Skarbnik:         p. Ewelina Krzysztoń