• image
  • image
Previous Next

PLAN LEKCJI

PLAN LEKCJI

 

Rok szkolny 2017/2018

WAŻNY OD 31 STYCZNIA 2018r.

Dni

tygodnia

Kolejność 

godzin

 lekcyjnych

Czas

trwania 

lekcji

KLASY (ODZIAŁY)

"0"

I

II

III

 

 

Poniedziałek

 

1 755-840  kształcenie zintegrowane
 
 język angielski
 zaj. wyrównawcze
2 850-935 język angielski informatyka
kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
3 945-1030 kształcenie zintegrowane język angielski
kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
4 1040-1125 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
5 1140-1225 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
6 1240-1325 kształcenie zintegrowane     zaj. korek. komp.
7 1330-1415  
     
8 1420-1505        

 

 
Wtorek

1 755-840   zaj. wyrównawcze
religia
język angielski
2 850-935 religia
kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
3 945-1030 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
4 1040-1125 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
5 1140-1225 kształcenie zintegrowane religia
kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
6 1240-1325  kształcenie zintegrowane    gimnastyka korek.-komp.
religia
7 1330-1415    

 


Środa

1 755-840  kształcenie zintegrowane religia
świetlica socjoterapeutyczna
2 850-935 język angielski
kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
3 945-1030 religia
kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
4 1040-1125 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
5 1140-1225 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
6 1240-1325 kształcenie zintegrowane język angielski

koło szachowe        zaj. kor.-komp.

gimnastyka kork.-komp.
7 1330-1415        

 

 

 

 

Czwartek

1 755-840     język angielski
 
2 850-935 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
3 945-1030 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
4 1040-1125 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
5 1140-1225 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane język angielski
6 1240-1325 kształcenie zintegrowane  zaj. korek. komp.
zaj. wyrównawcze
 
7 1330-1415        

 

 
Piątek

1 755-840   świetlica socjoterapeutyczna

 religia
2 850-935 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane religia
kształcenie zintegrowane
3 945-1030 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
4 1040-1125 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
5 1140-1225 kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane kształcenie zintegrowane
6 1240-1325 kształcenie zintegrowane  
 
 
7 1330-1415        

 

 

 

Dni
tygodnia
Kolejność
 godzin
 lekcyjnych
Czas
trwania
 lekcji
                                                    KLASY 

           IV

                   V

                  VI

               VII

 

 

Poniedziałek

1 755-840  język polski 14
WDŻ 12
zaj. wyr. z matem.  11
fizyka 15
2 850-935 matematyka 11
język polski 14
zaj. z wych. św.
fizyka 15
3 945-1030 wych. fizyczne matematyka 11
język polski 14
zaj. z wych. 15
4 1040-1125 wych. fizyczne
język angielski 15 matematyka 11 język polski 14
5 1140-1225 język angielski 15 przyroda12
historia 14
matematyka 11
6 1240-1325 plastyka11
przyroda 12
język angielski 15
historia 14
7 1330-1415                                         SKS
muzyka 14
geografia 15
8         geografia 15

 

 

 

Wtorek

1 755-840 zaj. wyr. z j. pol.  14
                        wych. fizyczne chłopcy
zaj.wyr.z mat. 11
2 850-935 język polski 14
                        wych. fizyczne chłopcy
j. angielski 15
3 945-1030 matematyka 11
religia  15
język angielski 12
język polski 14
4 1040-1125 religia  14
język angielski  15
matematyka 11
wych. fizyczne
5 1140-1225 muzyka 14
matematyka  11
język polski 15
wych. fizyczne
6 1240-1325 zaj. z wychowawcą 15
język polski 14
przyroda 5
matematyka 11
7 1330-1415 zaj. rozw. z informatyki
                       wych. fizyczne dziewczęta chemia 15
8 1420-1505 zaj. rozw. z informatyki
                      wych. fizyczne dziewczęta biologia 15

 

 

 

 Środa

1 755-840 WDŻ 12
zaj. wyr. z matem. 11
 zaj. kor. - komp.
j. angielski 15
2 850-935 matematyka 11
historia 15
przyroda 12
język polski 14
3 945-1030 historia 14
zaj. z wych. 12
język angielski 15
matematyka 11
4 1040-1125 informatyka 12
przyroda 11
historia 14
muzyka 15
5 1140-1225 język angielski 15
matematyka 11
język polski 14
historia 12
6 1240-1325 język polski 14
plastyka 21
matematyka 11
religia 15
7 1330-1415 zaj. wyr. z j. ang.
świetlica socjoterap.
 SKS  Zaj.wyr.zj.pol.14
8 1420-1505                                      

 

 

 

Czwartek

1 755-840 zaj. wyr. z matem. 12
AKM
religia 11
zaj. kor. - kom.
2 850-935 język polski 14
język angielski 11
informatyka 12
 religia 15
3 945-1030 religia 15
język polski 14
informatyka 12
 j. angielski 11
4 1040-1125 język angielski 11
zaj. komputerowe 12
technika 15
 język polski 14
5 1140-1225 technika 15
zaj. z wych. 14
przyroda 11
informatyka 12
6 1240-1325 matematyka  11
muzyka 15
język polski 14
 plastyka 21
7 1330-1415 zaj. rozw. z j. ang. 12
zaj. techniczne 11
zaj. wyr. z j. pol. 14
 chemia 15
8 1420-1505 zaj. rozw. z j. ang. 12
zaj. wyr. z j. polskiego
   biologia 15

 

 

 

Piątek

1 755-840 matematyka 11
                            wych. fizyczne dziewczęta
język polski 14
2 850-935 język polski 14
                            wych. fizyczne dziewczęta
matematyka 11
3 945-1030 wych. fizyczne
język polski 14 matematyka 11
 j. niemiecki 15
4 1040-1125 wych. fizyczne
matematyka 11
język polski 14
 j. niemiecki 15
5 1140-1225 przyroda 14
matematyka 11
religia 15
 wych. fizyczne
6 1240-1325 przyroda 14
religia 15
plastyka 11
 wych. fizyczne
7 1330-1415 koło przyrodnicze
                              wych. fizyczne chłopcy
 św. socjoterapeutyczna
 8  1420-1505  koło przyrodnicze                              wych. fizyczne chłopcy
 

 

 

 

 

 

Czwartek08GrudzieńTydzień 49