• image
  • image
Previous Next

KADRA

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mieczysław Cichon

przyroda

KADRA PEDAGOGICZNA:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

Hanna Bąkowska

- nauczanie przedszkolne

- zajęcia świetlicowe

2.

Adela Pawlak

- edukacja wczesnoszkolna

- plastyka

- świetlica socjoterapeutyczna

3.

Krystyna Dawidowska

- edukacja wczesnoszkolna

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia świetlicowe

4.

Renata Liss

- edukacja wczesnoszkolna

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia logopedyczne

5.

Urszula Trambecka

- zajęcia świetlicowe

- pedagog szkolny

- wychowanie do życia w rodzinie

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia rewalidacyjne

-zajęcia komputerowe

6.

Katarzyna Kuchta

- język polski

- zajęcia wyrównawcze

7.

Justyna Szweda

- matematyka

- informatyka

8.

Barbara Sulewska

- bibliotekarz

- religia

- zajęcia techniczne

- świetlica socjoterapeutyczna

9.

Anna Głodna

- język angielski

- muzyka

10.

Michał Pielak

- wychowanie fizyczne

- zajęcia świetlicowe

11.

Sylwia Szydłowska

- zajęcia biblioteczne

12.

Katarzyna Wons

- język niemiecki

13.

Katarzyna Kurowska

- biologia

- chemia

14.

Mariusz Gaca

- fizyka

- zajęcia świetlicowe

15.

Magdalena Kuchta

- historia

- zajęcia świetlicowe

16.

Marzena Makowska

-- geografia

17.

Dorota Jakubczak

- doradztwo zawodowe

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGA SZKOŁY:

Sekretarka - Aneta Kolaska

Sprzątaczki - Zofia Bobkowska, Bożena Zyra, Cecylia Malinowska

Woźny - Janusz Piątek

Palacz c.o. - Tadeusz Sroka

Czwartek08GrudzieńTydzień 49